Detta är vi

Vår marknad är Mellannorrland välkomna till oss.

Jag har över 20 års erfarenhet inom finansbranschen. Under den tiden har jag samlat på mig mycket kunskap som är viktig vid ägaröverlåtelser. Mitt erbjudande rymmer; lång erfarenhet, stort engagemang och ett ansenligt kontaktnät för såväl säljare som köpare. Som företagsmäklare vill jag kännetecknas av bl a:

• Välkänd för min kompetens, proaktivitet och kvalitet

• Tydlig och strukturerad försäljningsprocess

• Effektiv marknadsföring av objekt, såväl före som efter försäljning

När du som företagare funderar på ägarförändring i något avseende, då kan jag hjälpa dig.

  • När du vill sälja ditt företag eller kommersiella fastighet
  • När du vill köpa ett företag
  • När du behöver värdera ett företag
  • När du vill göra en konkurrentanalys

Långsiktig målsättning: Att erbjuda marknadens bästa tjänster och vara den klart ledande mäklaren inom målgruppen ägarledda företag och kommersiella fastigheter i Sverige.


 

När det gäller större företag som omsätter mer än 20 Mkr

arbetar vi tillsammans i ett nationellt nätverk under namnet Ekstam & Partners

Lokal förankring i ett nationellt nätverk

Med ett dussin medarbetare över hela landet och ett eget matchningssystem ser vi till att säljare och köpare finner varandra. Vi känner köparna och vet vem som frågar efter vad, både lokalt och nationellt.

Med i hela processen

För dig som ska sälja ditt företag eller fastighet finns vi tillhands genom hela processen. Det börjar med förberedelserna inför ägarförändringen och avslutas först när överlåtelsen är klar. Vi håller i allt från värdering och beskrivning av företaget eller fastigheten till budgivningsprocess och avtalsförhandling. I ryggen har vi dessutom hela ett betydande nätverk av människor som vi samarbetar med, som exempelvis skattefrågor, pensionslösningar, förvaltning av kapital etc.

Vi är nära både säljare och köpare

Vårt kontaktnät är mycket effektivt och för att vara nära säljarna och nå ut till köparna har vi:

  • En rikstäckande och samverkande mäklartjänst som finns representerad på flera orter.
  • Ett eget nationellt matchningssystem där vi hittar rätt köpare till varje försäljningsobjekt.
  • Möjlighet att med det egna matchningssystemet få fram de senaste budgivarna inom en viss bransch.
  • Nära kontakt med cirka 700 investerare som löpande köper företag och fastigheter.
  • Kontakt med ett stort antal investerare i Sverige och utomlands.
karta_2015_